Міжнародний
ліцей МАУП

Футбол

Серед багаточисленних видів спорту, які культивуються у системі фізичного виховання України, футбол займає одне з провідних місць. Важко назвати інший вид спорту, який міг би змагатися з ним у популярності. Доступність цієї гри, простота інвентаря й обладнання, величезна емоційність ігрових ситуацій, необхідність проявлення волі і мужності при подоланні дій суперників роблять футбол як вид спорту цінним засобом фізичного виховання.

Мета

Досягти високого ступеня фізичної підготовленості та розвивати швидкість, силу, витривалість, спритність і багато інших рухових якостей, виховувати сміливість, дисциплінованість, почуття команди.

Завдання

  • розвивати фізичні якості учнів;
  • ознайомити учнів з історією виникнення гри, сприяти розширенню світогляду учнів;
  • сприяти самореалізації в соціумі засобами спорту, професійному самовизначенню та вибору майбутньої професії;
  • забезпечити зміцнення здоров’я, координацію рухів, вільне орієнтування у просторі, вправність, швидкість реакції, гостроту уваги, загальну рухливість, підвищення функціональних можливостей організму тощо;
  • сформувати почуття командного духу, взаємодопомоги та взаємопідтримки.

Програма секції складена за віковими особливостями учнів:

  • дошкільна група ( 3 — 5 років);
  • молодша група ( 6 — 10 ) років;
  • середня група ( 11 — 14 ) років.

Кількість занять та умови проведення

Заняття з футболу проводяться двічі на тиждень на спортивному майданчику для усіх вікових груп учнів. У зимовий період та за несприятливої для занять погоди, для учнів дошкільного та початкового Ліцею заняття проводяться у спортивній залі.