Міжнародний
ліцей МАУП

Психолого-педагогічний супровід

Основна мета психолого-педагогічного супроводу — створення максимально комфортних умов, які дають змогу повною мірою реалізувати здібності та нахили дитини, сформувати високу адекватну самооцінку і прагнення до самореалізації через широке застосування досягнень психологічної науки.

Психолого-педагогічна служба НВК Міжнародний ліцей «МАУП» є складовою частиною охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку та саморозвитку особистості вашої дитини.

Основною метою функціонування психолого-педагогічної служби Ліцею є підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом його індивідуалізації та одночано захист соціального і психічного здоров’я всіх його учасників на основі застосування методів і технологій практичної психології та соціальної роботи.

В своїй роботі психологічна служба Міжнародного ліцею «МАУП» виділяє наступні завдання:

  • сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
  • забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
  • профілактиці і корекції зон розвитку в інтелектуальному і психоемоційному розвитку вихованців та учнів.