Міжнародний
ліцей МАУП

Студія шахів

Інтелектуально-спортивно-шаховий клуб «Інтелект нації». Навчальна програма «ШАХИ»

Актуальність шахової гри доведена часом. Слов’яни опанували цю гру у IX-XI століттях. Вивчаючи багатовікову історію шахів, розумієш вислів «Шахи — гра королів». Адже шахи водночас — наука, мистецтво і спорт. Вони розвивають пам’ять, особливо зорову, логіку, чіткий розрахунок, виховують наполегливість, стійкість, винахідливість, рішучість, а також виховують уміння стримувати емоції.

Мета занять

Формування ключових компетентностей особистості за допомогою шахів під час занять і змагань. Зміцнення здоров’я, вивчення сучасних методів гри, розвиток фізичних та творчих здібностей, формування лідерських якостей.

  

Завдання

Полягає у сприянні розвитку інтелектуальних здібностей дитини, формуванню в учнів наукового світогляду, вмінню характеризувати причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати і робити висновки і формуванню наступних компетентностей:

 • пізнавальної, що забезпечує вивчення азів шахової гри — правила, початок і закінчення партії, запис партії; вивчення основних тактичних прийомів на початковій стадії знайомство з шахами з подальшим пізнанням основ стратегії; вивчення понять дебюту, міттельшпілю, ендшпілю, особливості стратегії в кожному з етапів; закріплення отриманих теоретичних знань в турнірних партіях; вивчення основних правил оцінки позиції і розуміння того, що у правилах є випадки винятку.
 • практичної, що сприяє оволодінню навичками самостійної гри; застосування тактичних прийомів в процесі гри; вміле використання основ стратегії, знань щодо початку шахової партії та її закінченні; вміння провести самоаналіз в процесі гри і по закінченні;
 • творчої, що забезпечує формування особистості; розвиток пам’яті, логіки, аналітичного мислення; виховування у вольовій сфері — наполегливості, рішучості, стійкості; винахідливості, уваги, посидючості;
 • соціальної, що сприяє вихованню громадської свідомості, національної гідності; формуванню навиків професійної взаємодії в команді, прагненню до створення комфортного, доброзичливого клімату.

Форми навчальних занять

В процесі опанування шахів буде сформовано:

 • ознайомлення дітей молодшого віку з основами шахової гри;
 • розвиток аналітичного мислення, уваги, посидючості;
 • виховання пошани до партнера, самодисципліни, уміння володіти собою;
 • формування спортивної команди з реалізацією лідерських здібностей.

Програма є комплексною, розрахована на вихованців різних вікових категорій та рівнів від початкового до вищого. Варіативно-пошукова модель програми надає особистості можливість розуміти, переживати й набувати знання, певні якості, розвивати здібності.

В основу програми покладений концентричний метод навчання, що дозволяє викладачеві через певний час повертатися до розглянутих тем, але вже на більш широкій і поглибленій основі, і, де це необхідно, після попереднього повторення пройденого матеріалу.

Програма розрахована на ретельне та послідовне вивчення шахових законів і закономірностей, теорії та практики шахової гри. Підготовка шахістів побудована за принципами «від простого до складного» та «від загального до конкретного» і передбачає як заняття з загальним об’єднанням груп, так і групові та індивідуальні форми роботи. Тематика занять має різнобічний характер: вивчення учнями матеріалу з теорії та історії шахів, участь у різноманітних шахових змаганнях та зборах, суддівських семінарах.

Кількість навчальних годин на тиждень

 • 1 рік навчання — 2 рази на тиждень по 2 години;
 • 2 рік навчання — 3 рази на тиждень по 2 години;
 • 3 рік навчання — 3 рази на тиждень по 3-4 години;
 • 4 і подальші роки навчання — 3 рази на тиждень по 4 години.

Кількість учнів у групі (з можливістю приймати участь у змаганнях) які займаються шахами, повинно бути не більше 15.
Вік учнів відповідно до класу навчання у НВК.
Особливості набору учнів до групи: відвідувати заняття груп з шахів мають можливість всі учні.
Особливості комплектування груп: групи з шахів можуть комплектуватися у відповідності до вікових категорій.

Результат

Протягом навчання у шахових гуртках/ секціях учні одержують багато потрібних навичок, необхідних у житті. Заняття з шахів розвивають у дітей наполегливість, витримку, цілеспрямованість, працьовитість, виховують характер, стимулюють аналітичну працю, дають простір творчій фантазії, навчають знаходити за малий проміжок часу вірне рішення, формують навички праці з шаховими книгами, енциклопедіями, посібниками і іншими друкованими та електронними джерелами, інформаційними та комп’ютерними програмами, що дає можливість поступового розширення теоретичних знань, практичних умінь і навичок.

Керівник (вчитель), крім знань з шахів, надає допомогу у пошуках логічності та послідовності організованого дозвілля, здійснює виховання шахістів в напрямку поглиблення та розширення їх здібностей, розвитку зацікавленості до вдосконалення та пошуку нестандартних ідей, які допоможуть в навчанні, праці і формуватиме гідного громадянина України.