Міжнародний
ліцей МАУП

Медичне обслуговування

У Ліцеї та ДНЗ щоденно здійснюється медичний супровід вихованців/учнів!

Графік роботи з 8.00 до 19.00 год. У своїй роботі медичні сестри керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров'я, освіти та науки.

Основними  завданнями та обов’язками медичних сестер навчального закладу НВК «Міжнародний ліцей МАУП» є:

 • щоденний вранішній прийом вихованців, учнів, співробітників садочку та ліцею перед початком навчально-виховного процесу з обов’язковим проведенням термометрії, огляд щодо виявлення ознак захворювань, здійснення медичного контролю за перебігом періоду адаптації;
 • огляд дітей 1 раз у місяць стосовно виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри;
 • проведення аналізу стану здоров'я дітей за результатами обов'язкових медичних оглядів, формування списків по групам здоров’я для занять на уроках фізичної культури, розробка плану оздоровлення, здійснення контролю за виконанням рекомендацій фахівців;
 • проведення моніторингу проведення профілактичних щеплень та забезпечувати його виконання;
 • надання невідкладної долікарської медичної допомоги дітям, співробітникам організовувати їх госпіталізацію у разі наявності показань, та консультування в разі необхідності;
 • здійснення заходів щодо ізоляції хворих дітей та спостереження за дітьми,  які  були в контакті з інфекційними хворими,  та   проводити   протиепідемічні   заходи   в   порядку, встановленому МОЗ України.
 • забезпечення навчального закладу ліками, дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту відповідно вимого чинного законодавства, їх облік, дотримання правил і термінів  їх  зберігання  та  використання;
 • здійснення контролю за організацією  рухового  режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, за проведенням заходів щодо загартування;
 • участь та здійснення постійного контролю за організацією харчування дітей в НВК «Міжнародний ліцей МАУП»;
 • організація протиепідемічного режиму та контроль за дотриманням санітарних вимого, згідно чинного законодавства;
 • здійснення контролю  за своєчасністю проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками дошкільного навчального закладу;
 • проведення заходів щодо профілактики травматизму серед дітей, спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед учнів, співробітників навчального закладу щодо здорового способу життя, профілактики травматизму, інфекційних захворювань, у тому числі COVID-19, СНІДу та захворювань, що передаються статевим шляхом;
 • ведення звітно-облікової медичної документації в порядку, встановленому МОЗ України;
 • організація та проведення протиепідемічних заходів в ліцеї в період карантинних обмежень, протиепідемічного режиму в цілому та контроль за дотриманням санітарних вимог, згідно чинного законодавства.