Міжнародний
ліцей МАУП

Акторська майстерність

театр1

Особистість сучасної дитини формується в атмосфері творчості, тому актуальним є різнобічне використання театральної творчості дітей.

Знайомство з позицією актора-творця дозволяє дитині збагатити свій емоційний, інтелектуальний, моральний досвід, всебічно розвиватися й почуватися вільно та впевнено у будь-якій життєвій ситуації.

Театральна творчість не тільки активізує цікавість дитини до мистецтва театру і мистецтва взагалі, але й розвиває фантазію, уяву, пам’ять, увагу та інші якості, виховує та покращує психологічну атмосферу в колективі.

Заняття в театральній студії навчають учнів спілкуватися один з одним, ділитися думками, умінням, знаннями.

Методи, форми та зміст навчання театральних вправ реалізують одночасно кілька завдань: занурюють дітей у властиву їм стихію гри, розвивають увагу, мислення, волю, пам’ять тощо. За допомогою актора-педагога юні актори практикують різноманітні ролі, працюють зі словом (його вимовою та звучанням, чистотою інтонації, чіткістю артикуляції) мімікою, точністю ритмічного малюнка, знаходять потрібні фарби та засоби виразності для розкриття художнього образу.

Вибір ролі відбувається за взаємною згодою вчителя та учнів. Заняття в студії сприяють розкриттю та активізації своєрідності, самобутності, самостійності кожної дитини. З метою розкриття власного «Я» учня, пропонуються ігрові завдання, які передбачають різні варіанти виконання. Кожна дитина може запропонувати своє бачення щодо виконання тієї чи іншої ролі у відповідності до її розуміння та фантазії.

При відпрацюванні сценічного руху велика увага приділяється пластиці, виразності руху. Робота гуртка передбачає знайомство з основами акторської майстерності, перегляд телеспектаклів, постановки міні-спектаклів.

Формою підведення підсумків можна вважати: виступи на шкільних та міських святах, інсценування казок, сценок з життя школи та постановка казок та п’єс для вільного перегляду. Основна мета театральної студії: залучення студійців до театрального мистецтва, збагачення духовних потреб дитини, розвиток її творчої активності.

Основні завдання театральної студії:

 • сформувати естетичне почуття та розкрити творчий потенціал;
 • освоїти необхідні навики акторської техніки та майстерності;
 • розвинути уміння триматися на сцені та викликати у глядачів живий емоційний відгук;
 • розвинути природні дитячі здібності: фантазію, уяву, увагу, контактність.

Результатом навчання в театральній студії є можливість для студійця:

 • позбутися фізичних блоків (зажимів);
 • покращити свою пластику, координацію, дикцію, фізичне самопочуття;
 • навчитися володіти своїм голосом;
 • підібрати для себе індивідуальний комплекс вправ;
 • навчитися позбуватися страхів та комплексів;
 • контролювати свої емоції;
 • конкретизувати свої ідеї;
 • розвинути фантазію, творчий потенціал;
 • втілювати творчі задуми за допомогою сценічних засобів.