Міжнародний
ліцей МАУП

Студія гри на гітарі

Програма Студія гри на гітарі розрахована на 2 роки навчання і базується на загальних принципах музичної педагогіки.

Мета студії

Формування творчої особистості учнів у процесі занять музикою (гітара) та музично-практичної діяльності.

   

Завдання

 • прищеплення інтересу до музики;
 • оволодіння учнями певним об’ємом музичних знань, практично-виконавськими навичками;
 • виховання художньо-естетичних смаків учнів;
 • розвиток музичних, виконавських здібностей, творчих можливостей учнів з метою подальшої профорієнтації.

Завдання першого року навчання

 • виховання музичного слуху, ритму, музичної пам’яті й уяви;
 • оволодіння елементарними музично-теоретичними знаннями і практичними навичками застосування основних засобів музичної виразності;
 • оволодіння початковими практичними навичками гри на гітарі;
 • подолання психологічного бар’єру учня під час публічного виступу.

У реалізації завдань першого року навчання рекомендовані такі види роботи:

 • музичні заняття на розвиток уваги, слуху, ритму;
 • проведення циклу лекцій-бесід з історії гітарного мистецтва та виконавства, коли в ролі ілюстратора виступає сам вчитель;
 • проведення тематично-музичних вечорів, музичних вистав із залученням учнів класу.

Першочерговими завданнями на цьому етапі є:

 • вироблення правильної посадки та звуковідтворення;
 • вивчення розташування звукоряду на грифі гітари та відповідних ритмічних вправ з віршами та з рахунком «та», «ті-ті».

Практикувати ансамбль на першому році навчання можливо тільки з достатньо підготовленими учнями.

Завдання другого року навчання

Поряд із традиційною індивідуальною формою проведення уроку пропонується робота в мікрогрупах, метою якої є часткове використання академічної години на заняттях з 2-3 учнями одночасно, що дає можливість приділити більше уваги розвитку навичок читання нот з листа, транспортування мелодій, підбір на слух, ансамблевої гри.

Важливе значення має планування індивідуальної програми роботи кожного учня: добір творів на різні види техніки ( арпеджіо, гліссандо, тамбурін, разгіадо та інше), вивчення акордів та навичок вміння акомпанувати.