Міжнародний
ліцей МАУП

Система оцінки знань Pearson - до успіху разом!

За підтримки Міжнародного освітнього центру Pearson-Dinternal, у НВК «Міжнародний ліцей МАУП» запроваджено наскрізну систему незалежного оцінювання якості знань з англійської мови впродовж навчання у середній та старшій школі.

Учні 5-11 класів проходять 4 тестування щороку:

  • Вступне тестування Placement Test на початку року (вересень-жовтень) для визначення стартового рівня знань учнів;
  • 3 тестування Progress Test впродовж року (грудень, березень, травень) для оцінки прогресу знань учнів, а також для побудови індивідуальної траєкторії розвитку учня.

Учні 9-11 класів мають можливість скласти іспит PTE (Pearson Test of English) для отримання міжнародного сертифікату.

Міжнародний мовний сертифікат PTE General – це безстроковий сертифікат, що засвідчує один із 6 рівнів володіння англійською мовою (А1-С2). Тести РТЕ відповідають Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти і мають акредитацію британської державної організації OFQUAL (Office of Qualifications and Examinations), яка контролює і регулює стандарти та якість іспитів і тестів у Великобританії.

Тести РТЕ General схвалені для використання в загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах України. Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали міжнародний сертифікат PTE General, результат мовного іспиту зараховується як Державна Підсумкова Атестація.

Міжнародний сертифікат РТЕ General визнаний низкою навчальних закладів в багатьох країнах світу, а саме 18 університетів Польщі, 7 університетів Болгарії, 8 університетів Італії та 70 університетів та коледжів Великобританії.