Міжнародний
ліцей МАУП

Викладачі

В основі навчальної діяльності НВК Міжнародний ліцей «МАУП» лежить велика кількість важливих компонентів, серед яких найголовнішим є висококваліфікована команда фахівців, здатних надавати якісні освітні послуги.

Конкурсний відбір викладачів відбувався з метою обрання найкращих представників дисциплін та кураторів, які спроможні не лише сформувати у дітей уявлення про предмет, навчити їх основам, але й знайти індивідуальний підхід до кожного учня, допомогти йому у розкритті власних здібностей.

Нині у НВК Міжнародний ліцей «МАУП» працює п’ять кандидатів наук, дев’ять вчителів-методистів, три старших учителя.